Calendar evenimente
« iunie 2018 »

L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Întâlnirea grupului de lucru Mediu.
24.03.2011  |  Compas 20
   

În data de 21 decembrie 2010 a avut loc, la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare, întâlnirea grupului de lucru Mediu. 

La această întâlnire au participat:

 • Echipa de implementare a proiectului
 • Primăria Satu Mare
 • Primăria Culciu
 • Primăria Tăşnad
 • DSP Satu Mare
 • Direcţia Agricolă Satu Mare
 • Garda de Mediu Satu Mare
 • APM Satu Mare
 • Direcţia Silvică Satu Mare
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare
 • SGA Satu Mare
 • ISU Satu Mare

 

Dl. Vescan Iuliu, Dl. Alexe Mircea şi Dl. Filip Sorin - consultanţi în domeniul mediului în cadrul proiectului din partea consorţiului IRCETT S.A.- Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca - a făcut o analiză a judeţului din punct de vedere al mediului care a cuprins informaţii despre factorii de mediu aer, apa, şi sol, gestiunea deşeurilor, biodiversitatea, protecţia naturii şi a peisajului, inundaţii şi riscuri climatice.

 

După dezbaterea acestor teme s-a trecut la analiza SWOT a mediului. Din cuprinsul analizei SWOT menţionăm următoarele:

 

Puncte tari:

 • Varietatea condiţiilor naturale şi de mediu;
 • Inexistenţa surselor de poluare majore şi a episoadelor de poluare accidentală;
 • Scăderea indicatorilor generali de poluare şi emisiilor (datorită restrângerii activităţilor economice şi închiderii multor întreprinderi);
 • Monitorizarea şi evaluarea permanentă a factorilor de mediu;
 • Implementarea programelor privind managementul integrat al resurselor de apă şi managementul integrat al deşeurilor.

 

Puncte slabe

 • Prezenţa siturilor poluate „istoric";
 • Sistemul actual de monitorizare nu acoperă integral teritoriul administrativ al judeţului;
 • Infrastructura precară pentru colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor;
 • Slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici privind managementul ariilor protejate.

 

Oportunităţi

 • Acces sporit la programele de finanţare a protecţiei mediului prin intermediul fondurilor structurale de coeziune;
 • Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru sectorul de mediu;
 • Promovarea şi co-finanţarea producerii energiei verzi;
 • Dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor şi a materiei prime rezultate din procesarea deşeurilor;
 • Utilizarea potenţialului ariilor protejate în dezvoltarea ecoturismului, turismului cultural şi turismului balneoclimateric.

 

Ameninţări

 • Insuficienta dezvoltare/extindere a sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate;
 • Poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi pericolul degradării florei şi faunei în zonele protejate, din cauza turismului necontrola;
 • Fragmentarea habitatelor din cauza dezvoltării infrastructurii;
 • Neînţelegere (datorită lipsei educaţiei ecologice) a rolului şi potenţialului ariilor protejate în dezvoltarea socio-economică;
 • Creşterea decalajului de dezvoltare între centrele urbane care beneficiază de finanţări şi localităţile mici şi mijlocii care nu au acces la finanţarea privind protecţia mediului.

 


1  2  3        Play         Stop