Calendar evenimente
« iunie 2018 »

L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Justificarea necesitatii implementarii proiectului
15.06.2010  |  Compas20
   

Judeţul Satu Mare nu are în prezent o strategie elaborată pentru perioada de după 2010. Lipsa unei strategii, a unei viziuni şi a unor priorităţi definite în conformitate cu nevoile locale şi tendinţele internaţionale înseamnă un grad de vulnerabilitate economică şi de incertitudine sporită pentru investitori şi factorii de decizie, exercitând un efect negativ indirect şi asupra şanselor de dezvoltare socio-economică a comunităţii judeţului.

 

Dezvoltarea judeţului reprezintă o prioritate a administraţiei publice sătmărene, pentru că modul în care se dezvoltă localităţile îi afectează prezentul şi şansele de viitor. O administraţie eficientă apreciază şi promovează un mediu înconjurător sănătos, utilizează eficient resursele, dezvoltă şi asigură o economie locală viabilă. Administraţia trebuie sa aibă o viziune asupra dezvoltării judeţului susţinută şi promovată de toţi membrii comunităţii.

 

Strategia locală de dezvoltare reprezintă un instrument participativ ce are drept scop asigurarea progresului economic, echitabil pe plan social, protejând  în acelaşi timp resursele şi mediul pentru generaţiile viitoare. Este un demers pe termen lung şi un proiect de viitor. Este viziunea viitorului comunităţii, viziune împărtăşită la nivel local şi transpusă în obiective complementare şi interdependente în  planuri de acţiune concrete. Acest cadru de referinţă este menit să faciliteze luarea deciziilor la nivel local.

 

Nevoia existenţei unor strategii de dezvoltare la nivel judeţean (şi la fel pentru nivelul local, microregional, regional), dovada formării unei viziuni coerente despre viitorul comunităţii din judeţ şi a condiţiilor cadru în care acest proces de dezvoltare va avea loc (priorităţi de dezvoltare naţionale şi europene) este identificată ca şi pre-condiţie de bază a eficienţei dezvoltării judeţene, de mai multe foruri interne şi internaţionale.

 

Având în vedere caracterul proiectului COMPAS 20 şi impactul previzionat al acestuia în ceea ce priveşte stabilirea priorităţilor de dezvoltare, a modalităţilor de intervenţie oportune ale administraţiei judeţului în contextul  dezvoltării, acest proiect va avea un efect pozitiv asupra viitoarelor proiecte elaborate de administraţia judeţului.  Realizarea unei strategii pe termen mediu şi însuşirea acesteia de către forurile decizionale îmbunătăţeşte şansa de câştig a viitoarelor proiecte, conferind astfel o notă de siguranţă şi pregătire pentru dezvoltările viitoare.

Includerea proiectelor de dezvoltare locală, promovate de către autorităţile publice locale prin diferite fonduri (FEADR, programe guvernamentale, ş.a.), în strategia de dezvoltare a judeţului, este o cerinţă obligatorie pentru a facilita obţinerea de finanţări pentru proiectele iniţiate de comunităţile locale din judeţ. În acest fel prezentul proiect va veni în întâmpinarea necesităţii de justificare a apartenenţei proiectelor locale la o viziune judeţeană integrată.

 

Strategia de dezvoltare a judeţului va fi un document pe termen lung (pentru o perioadă de 10 ani), realizat prin efortul participativ al administraţiei publice locale, instituţiilor şi societăţii civile, mediul de afaceri, într-un cuvânt ceea ce se numeşte comunitatea locală.