Calendar evenimente
« mai 2018 »

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Egalitate de sanse cu ajutorul programului compas 20
16.06.2010  |  compas20
   

Ca principiu de dezvoltare şi implementare a proiectului în toate etapele sale vor fi luate în considerare toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe baza de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, vârstă, handicap, apartenenţă la o categorie defavorizată.Precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

 

Procesul de selecţie si recrutare a persoanelor responsabile cu elaborarea strategiei, respectiv cu procesul de instruire, va încuraja în mod egal candidaţii bărbaţi şi femei, indiferent de naţionalitatea lor. Se va asigura egalitatea de şanse si egalitatea de gen atât în cadrul proiectului prin formarea echipei de management şi în procesul de implementare, cât şi prin rezultatele acestuia, ce vor viza îmbunătăţirea eficienţei administraţiei publice în judeţul Satu Mare.

 

În faza de implementare a proiectului, va fi luată în considerare egalitatea de şanse atât la nivelul constituirii echipei de proiect, cât şi în ceea ce priveşte implicarea resurselor umane în diferite momente de derulare a proiectului. De asemenea, având în vedere că în judeţ distribuţia pe naţionalităţi în urma ultimului recensământ din 2002 este de 58,8 % români, 35,19 % maghiari, 5,98 % alte etnii, pentru asigurarea unei bune deschideri şi transparenţe, în afară de limba română, broşurile, respectiv anunţurile în ziar vor fi disponibile şi în limba maghiară.

 

Principiul privind egalitatea de şanse va fi respectat atât în cazul atribuirii, cât şi derulării contractelor de achiziţie publică, ce vor fi încheiate pe durata implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor acestuia.

 

Se va asigura egalitatea de şanse şi egalitatea de gen atât în cadrul proiectului prin formarea echipei de management şi în procesul de implementare, cât şi prin rezultatele acestuia ce vor viza îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică, precum şi dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice la nivelul judeţului Satu Mare.


Proiectul va contribui la promovarea egalităţii de şanse prin:

 

  • respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, egalitate de şanse şi nediscriminării, având la bază Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; OUG 96/2003 pentru protecţia maternităţii şi Legea 210/1999 privind concediul paternal.