Calendar evenimente
« iunie 2018 »

L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Activitatile proiectului
15.06.2010  |  Compas20
   

1. Etapa de formarea echipei de proiect


La nivelul Consiliului Judeţean Satu Mare au fost desemnate persoanele responsabile pentru implementarea activităţilor şi a bunei desfăşurări a acţiunii.

 

2. Etapa de lansare


S-au realizat materiale promoţionale şi s-a publicat anunţul de lansare a proiectului. De asemenea, a avut loc conferinţa de presă şi de lansare a proiectului.

 

3. Etapa de selectare a furnizorilor de servicii,  echipamente, şi articole de vizibilitate


În cadrul acestei activităţi s-au derulat achiziţiile publice necesare pentru implementarea proiectului.

 

4. Etapa de stabilire a elementului de identitate vizuală


În cadrul acestei sub activităţi s-a stabilit elementul de identitate vizuală a proiectului, respectiv simbolul,  emblema , care este şi va fi folosită pe toate documentele elaborate în perioada de referinţă a strategiei COMPAS 20, adică până la 2020.

 

5. Etapa de dezvoltare a sistemului informaţional


În cadrul acestei subactivităţi s-a realizat site-ul proiectului unde orice utilizator va putea accesa rezultatul proiectului,  strategia de dezvoltare a judeţului Satu Mare. Aceasta va constitui metoda cea mai importantă de difuzare a rezultatului proiectului.

 

6. Etapa de instruire


Primul modul de instruire prevăzut în proiect s-a limitat la instruirea echipei de implementare a proiectului şi a persoanelor din grupul COMPAS. Grupul COMPAS  este format din specialişti ai Consiliului judeţean implicaţi direct în procesul de planificare şi  formulare strategică a judeţului în  domeniul economic, cooperare teritorială, infrastructură, mediu, turism, etc.

 

Al doilea modul de instruire  a fost destinat persoanelor nominalizate din partea celor 64 de primării din judeţul Satu Mare, precum şi a 20 de persoane din partea instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Satu Mare şi a instituţiilor publice descentralizate reprezentative în formularea politicilor publice (dezvoltare economică şi socială, agricultură, mediu, sănătate, cultură).

 

Cele două module de instruire s-au desfăşurat pe tema planificării strategice şi au avut ca obiective:

  • Înţelegerea conceptului de planificare strategică;
  • Cunoaşterea etapelor unui proces de planificare strategică;
  • Planificarea multianuală a investiţiilor publice;
  • Principii ale dezvoltării durabile.

7. Etapa de realizare a strategiei


Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Satu Mare se va realiza în mai multe etape:

  • Elaborarea analizei primare, analizei SWOT generale şi definirea domeniilor de intervenţie strategică (DIS);
  • Elaborarea analizelor SWOT pe fiecare domenii de intervenţie strategică;
  • Elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului şi a portofoliului de proiecte.

8. Activităţi de diseminare, conştientizarevizibilitate


Promovarea proiectului  este asigurată de materialele oferite participanţilor în cadrul celor două module de instruire, de site-ul proiectului www.compas20.ro. De asemenea, promovarea proiectului se va realiza prin materialele de promovare distribuite participanţilor la consultări publice şi în cadrul grupurilor de consultare, precum şi prin anunţuri în presa locală tipărită. Cu ocazia consultărilor publice şi a conferinţei de închidere vizibilitatea se va asigura prin bannere, roll-up-uri şi afişe.

 

Pentru diseminarea concepţiei de planificare strategică la sfârşitul proiectului vor fi editate 5000 de broşuri (în limba română, engleză, maghiară), ceea ce va constitui material de prezentare în ţară şi în străinătate a viziunilor de dezvoltare judeţeană şi a strategiei COMPAS 20.

 

9. Încheiere proiect


Proiectul se va finaliza prin organizarea unei conferinţe de închidere unde vor fi prezentate publicului activităţile întreprinse, datele cele mai importante ale fazei de implementare, principiile directoare ale elaborării strategiei COMPAS 20, precum şi inputurile primite în faza de consultare şi metodologia de perfecţionare continuă a strategiei.

 

10. Auditare proiect


Auditarea cheltuielilor proiectului şi întocmirea rapoartelor de audit financiar necesare depunerii cererilor rambursare în perioada de implementare a proiectului este cerinţă obligatorie din partea finanţatorului şi oferă o notă de control continuu şi de verificare financiară ce ajută la operaţionalizarea din punct de vedere organizaţional al implementării proiectului.